Nghị quyết 20/NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

23/02/2021    10

Tiêu đề: Nghị quyết số 20/NQ-CP quyết nghị phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)

Số hiệu: 20/NQ-CP

Nơi ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 18/02/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

Nội dung văn bản: Tiếng Việt

Nội dung văn bản được đính kèm dưới đây: