Nội dung hiệp định

CPTPP giữ nguyên gần như toàn bộ các cam kết của TPP ngoại trừ (i) các cam kết của Hoa Kỳ hoặc với Hoa Kỳ; (ii) 22 điểm tạm hoãn (có Danh mục chi tiết) và (iii) một số sửa đổi trong các Thư song phương giữa các Bên của CPTPP Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định CPTPP (bản chính thức).

Xem thêm

Các phiên họp của Hội đồng CPTPP

Xem thêm

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực với 7 nước thành viên từ 30/12/2018. Hiệp định CPTPP là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết sâu rộng, được dự đoán sẽ có tác động lớn đến các nước thành viên nói riêng và thương mại toàn cầu nói chung.

Xem thêm

Văn kiện Hiệp định TPP và các Tóm tắt

Xem thêm