Nội dung hiệp định

Ngày 21/2/2018, các nước thành viên CPTPP đã công bố văn kiện chính thức của Hiệp định để chuẩn bị cho ký kết chính thức vào tháng 3/2018. Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định CPTPP (bản chính thức) bằng tiếng Anh.

Xem thêm

Các quan chức cấp cao và đoàn đại biểu của 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đã tham dự phiên họp lần thứ hai của Hội đồng CPTPP và phiên họp của các cơ quan trực thuộc Hội đồng tổ chức từ ngày 7 – 9 tháng 10 năm 2019 tại Auckland, New Zealand.

Xem thêm

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng CPTPP được tổ chức vào ngày 19/01/2019 tại Tokyo, Nhật Bản

Xem thêm

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực với 7 nước thành viên từ 30/12/2018. Hiệp định CPTPP là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết sâu rộng, được dự đoán sẽ có tác động lớn đến các nước thành viên nói riêng và thương mại toàn cầu nói chung.

Xem thêm

Văn kiện Hiệp định TPP và các Tóm tắt

Xem thêm