Văn kiện Hiệp định CPTPP và các Tóm tắt

20/10/2019    67374

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định thương mại tự do được đàm phán từ tháng 3/2010, bao gồm 12 nước thành viên là Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. TPP được chính thức ký ngày 4/2/2016 và được dự kiến sẽ có hiệu lực từ 2018. Tuy nhiên, đến tháng 1/2017, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi TPP, khiến TPP không thể đáp ứng điều kiện có hiệu lực như dự kiến ban đầu.

Tháng 11/2017, 11 nước thành viên TPP ra Tuyên bố chung thống nhất đổi tên TPP thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). CPTPP được chính thức ký kết vào tháng 3/2018 bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP (không bao gồm Hoa Kỳ). CPTPP chính thức có hiệu lực tại Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore và New Zealand vào ngày 30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/1/2019, và có hiệu lực tại Peru từ ngày 19/9/2021. Ngày 05/10/2022, Malaysia đã chính thức phê chuẩn CPTPP và Hiệp định có hiệu lực với nước này vào ngày 29/11/2022. Chile đã phê chuẩn CPTPP vào ngày 22/12/2022 và Hiệp định có hiệu lực với nước này vào ngày 21/02/2023. Ngày 13/05/2023, Brunei cũng đã chính thức phê chuẩn CPTPP, và Hiệp định đã có hiệu lực với nước này vào 12/07/2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Hiệp định CPTPP đã được cả 11 nước thành viên phê chuẩn.

Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên ngoài nhóm quốc gia sáng lập tham gia vào Hiệp định. Sau khi nộp đơn xin gia nhập vào tháng 2/2021, Vương quốc Anh chính thức ký thỏa thuận gia nhập CPTPP vào ngày 16/07/2023, nâng tổng số thành viên của Hiệp định lên 12 thành viên.

Ngoài các nước thành viên, hiện có 05 quốc gia/nền kinh tế khác đã chính thức nộp đơn xin gia nhập CPTPP, bao gồm: Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa (tháng 9/2021), Ecuador (tháng 1/2022), Costa Rica (tháng 8/2022) và Uruguay (tháng 12/2022).

CPTPP giữ nguyên gần như toàn bộ các cam kết của TPP ngoại trừ (i) các cam kết của Hoa Kỳ hoặc với Hoa Kỳ; (ii) 22 điểm tạm hoãn (có Danh mục chi tiết) và (iii) một số sửa đổi trong các Thư song phương giữa các Bên của CPTPP.

Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định CPTPP (bản chính thức), cùng với các Bản Tóm tắt nội dung các Chương Hiệp định của Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI (TTWTO).

Nội dung Hiệp định:

Văn kiện CPTPP: Tóm tắt những cam kết trong các Chương của Hiệp định TPP tạm hoãn và do đó không áp dụng với các thành viên tham gia Hiệp định. (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

Bản tóm tắt Văn kiện CPTPP

Lời mở đầu (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

Chương 1: Các điều khoản và định nghĩa chung (Tiếng Việt(Tiếng Anh 

Bản tóm tắt Chương 1 

Phụ lục 1-A: Định nghĩa của từng quốc gia cụ thể

Chương 2: Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 2

Phụ lục 2-D: Lộ trình cắt giảm thuế

  Australia: Chú giải chung (Tiếng Việt(Tiếng Anh

  Australia: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Brunei: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Brunei: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Canada: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Canada: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

  Canada: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan của Canada (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Canada: Phụ lục D - Giữa Nhật Bản và Canada về Thương mại Ô tô (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Chile: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Chile: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Nhật Bản: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Phụ lục B-1 - Biện pháp tự vệ trong nông nghiệp (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Phụ lục B-2 - Biện pháp tự vệ áp dụng cho các sản phẩm gỗ rừng (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Phụ lục C - Khác biệt thuế (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Phụ lục D-2 Giữa Nhật Bản và Canada về Thương mại Ô tô (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Malaysia: Chú giải chung  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Malaysia: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Malaysia: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Mexico: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh 

  Mexico: Phụ lục A về Hạn ngạch thuế quan và Phân bổ hạn ngạch đường ăn cho quốc gia cụ thể (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Mexico: Phụ lục C về Khác biệt thuế (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Mexico: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh 

  New Zealand: Chú giải chung (Tiếng Việt(Tiếng Anh 

  New Zealand: Biểu cam kết thuế quan  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Peru: Chú giải chung  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Peru: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Singapore: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Singapore: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Việt Nam: Chú giải chung  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Việt Nam: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

  Việt Nam: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 3: Quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 3

Phụ lục 3-D: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

Phụ lục 3-D: Tiểu phụ lục 1 - Các điều khoản liên quan đến Quy tắc xuất xứ cụ thể cho phương tiện và bộ phận của phương tiện (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Chương 4: Dệt may (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 4 

Phụ lục 4-A: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng dệt may (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

   Phụ lục 4-A: Tiểu phụ lục 1 - Các mặt hàng của danh mục nguồn cung thiếu hụt (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Chương 5: Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Chương 6: Phòng vệ Thương mại (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 6 

Chương 7: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

Bản tóm tắt Chương 7 

Chương 8: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 8 

Chương 9: Đầu tư (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 9 

Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 10 

Chương 11: Dịch vụ Tài chính (Tiếng Việt)(Tiếng Anh 

Chương 12: Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Bản tóm tắt Chương 12 

Phụ lục 12-A: Nhập cảnh tạm thời

  Australia (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Brunei  (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Canada (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

  Chile  (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Nhật Bản (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Malaysia (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Mexico  (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

  New Zealand (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

  Peru (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

  Singapore (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Việt Nam (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

Chương 13: Viễn thông (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Chương 14: Thương mại điện tử (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

Bản tóm tắt Chương 14 

Chương 15: Mua sắm Chính phủ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 15 

Phụ lục 15-A: Mua sắm Chính phủ

  Australia (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

  Brunei (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Canada (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Chile (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

  Nhật Bản (Tiếng Việt(Tiếng Anh

  Malaysia (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

  Mexico (Tiếng Việt(Tiếng Anh

  New Zealand (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Peru (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

  Singapore (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

  Việt Nam (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

Chương 16: Chính sách cạnh tranh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 16 

Chương 17: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 17 

Chương 18: Sở hữu trí tuệ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 18 

Chương 19: Lao động (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

Bản tóm tắt Chương 19 

Chương 20: Môi trường (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 20 

Chương 21: Hợp tác và nâng cao năng lực (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Chương 22: Tính cạnh tranh và Thuận lợi hóa kinh doanh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

Bản tóm tắt Chương 22 

Chương 23: Phát triển (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Chương 24: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Bản tóm tắt Chương 24 

Chương 25: Hài hòa hóa các quy định (Tiếng Việt(Tiếng Anh 

Chương 26: Minh bạch hóa và chống tham nhũng (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 26 

Chương 27: Các điều khoản hành chính và thể chế (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

Chương 28: Giải quyết tranh chấp (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

Bản tóm tắt Chương 28 

Chương 29: Các ngoại lệ và các điều khoản chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 29

Chương 30: Các điều khoản cuối cùng (Tiếng Việt(Tiếng Anh

 

PHỤ LỤC

Phụ lục I: Biện pháp không tương thích về Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư 

  Ghi chú giải thích (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Australia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Brunei (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Canada (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Chile (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Malaysia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Mexico (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  New Zealand (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Peru (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Singapore (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Việt Nam (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

Phụ lục II: Biện pháp không tương thích về Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư 

  Ghi chú giải thích (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Australia  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Brunei (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Canada (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Chile (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Nhật Bản (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Malaysia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Mexico  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  New Zealand (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Peru  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Singapore (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Việt Nam (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

Phụ lục III: Biện pháp không tương thích về Dịch vụ tài chính

  Ghi chú giải thích (Tiếng Anh

  Australia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Brunei (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Canada (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Chile (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Nhật Bản (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Malaysia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Mexico (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  New Zealand (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Peru (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Singapore (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Việt Nam (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

Phụ lục IV: Biện pháp không tương thích về Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định 

  Ghi chú giải thích (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Australia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Brunei (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Canada (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Chile (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Malaysia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Mexico (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  New Zealand (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Peru (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Việt Nam (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

 

Ngoài các cam kết chính trong văn bản Hiệp định, các bên còn xây dựng các Thư song phương nhằm làm rõ hơn một số nội dung cam kết hoặc thổng nhất cách hiểu về một số nội dung cam kết trong Hiệp định. Dưới đây là các Thư song phương của Việt Nam với một số đối tác CPTPP (Bản tiếng Anh):

Australia - Việt Nam

  Dịch vụ thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)

  Lao động (Labour)

  An ninh mạng (Cyber Security)

  Bản ghi nhớ liên quan đến Điều 18.47

  Bản ghi nhớ liên quan đến Điều 18.53

  Bản ghi nhớ duy trì song phương Hiệp định TPP

  Bản ghi nhớ những hiểu biết chung song phương về Hiệp định TPP

  Thư song phương liên quan đến IPPA

  Thư song phương về giáo dục từ xa

  Thư song phương về hàng không

  Thư song phương về lao động kỳ nghỉ

Canada - Việt Nam

  Hệ thống thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)

  Hàng hóa đặc thù (Distinctive Products)

  Lao động (Labour)

  Liên kết bằng sáng chế (Patent Linkage)

  Nhãn hiệu (Trademarks)

  Quảng bá dược phẩm(Marketing of Certain Pharmaceutical Products) 

  Thương mại điện tử (E-Commerce)

  Văn hóa (Culture)  

Malaysia - Việt Nam 

  Đa dạng sinh học (Biodiversity and Traditional Knowledge)

  Hệ thống thanh toán điện tử của MY

  Hệ thống thanh toán điện tử của VN

  IP 18.47

  IP 18.53

  Lao động

  PETRONAS

  An ninh mạng

New Zealand - Việt Nam 

  Dịch vụ thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)

  Lao động (Labour)

  Quảng bá dược phẩm (Pharmaceutical Marketing)

  An ninh mạng (Cyber Security)

  Dữ liệu kiểm tra hóa chất nông nghiệp (Agricultural Chemical Test Data)

  Mối liên hệ giữa CPTPP và AANZFTA

  Giải quyết tranh chấp Nhà nước - nhà đầu tư (ISDS)

Nhật Bản - Việt Nam

  Dữ liệu kiểm tra hóa chất nông nghiệp (Agricultural Chemical Test Data)

  Dịch vụ thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)

  Quảng bá dược phẩm (Marketing of Certain Pharmaceutical Products)

  Lao động (Labour)

  An ninh mạng (Cyber Security)

 

Các văn kiện bổ sung khác (Đang tiếp tục cập nhật)