Văn kiện Hiệp định TPP và các Tóm tắt

15/02/2016    5134

Ngày 26/1/2015, các nước thành viên TPP đã công bố bản toàn văn chính thức của Hiệp định.

Ngày 4/2/2016, Hiệp định TPP đã được chính thức ký kết tại New Zealand.

Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định TPP (bản chính thức) bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt cùng với các Bản Tóm tắt nội dung các Chương Hiệp định của Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI (TTWTO), Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), và Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT).

Nội dung Hiệp định:

Lời mở đầu (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Chương 1: Các điều khoản và định nghĩa chung (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của TTWTO | USTR | DFAT 

Chương 2: Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của TTWTOUSTR DFAT 

(DFAT - Tariff and PSR)

Phụ lục 2-D: Lộ trình cắt giảm thuế

Australia: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Australia: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Brunei: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Brunei: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Canada: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Canada: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Canada: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan của Canada (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Canada: Phụ lục B (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chile: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chile: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản: Phụ lục B-1 - Biện pháp tự vệ trong nông nghiệp (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản: Phụ lục B-2 - Biện pháp tự vệ áp dụng cho các sản phẩm gỗ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản: Phụ lục C - Khác biệt thuế (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản: Phụ lục D-1 Giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ về Thương mại xe Ô tô (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản: Phụ lục D-2 Giữa Nhật Bản và Canada về Thương mại xe Ô tô (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Malaysia: Chú giải chung  (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Malaysia: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Malaysia: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan của Malaysia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Mexico: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Mexico: Phụ lục A, B và C về Hạn ngạch thuế quan và Khác biệt thuế (Tiếng Anh) (Tiếng Việt Phụ lục A-B | Phụ lục C)

Mexico: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

New Zealand: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

New Zealand: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Peru: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Peru: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Singapore: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Singapore: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Hoa Kỳ: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Hoa Kỳ: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Hoa Kỳ: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan của Hoa Kỳ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Hoa Kỳ: Phụ lục B - Biện pháp tự vệ trong nông nghiệp (Tiếng Anh)

Hoa Kỳ: Phụ lục C - Khác biệt thuế của Hoa Kỳ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Hoa Kỳ: Phụ lục D (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Hoa Kỳ: Phụ lục E - Chương trình ưu đãi nhập khẩu tích lũy giữa Hoa Kỳ và Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Việt Nam: Chú giải chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Việt Nam: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Việt Nam: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)     

Chương 3: Quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của  TTWTOMOIT USTR | DFAT

(DFAT -  Good Origin)

Phụ lục 3-D: Quy tức xuất xứ cụ thể mặt hàng (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 3-D: Tiểu phụ lục 1 - Các điều khoản liên quan đến Quy tắc xuất xứ cụ thể cho phương tiện và bộ phận của phương tiện (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Chương 4: Dệt may (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của TTWTO USTR | MOIT | DFAT 

Phụ lục 4-A: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng dệt may (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Phụ lục 4-A: Tiểu phụ lục 1 - Các mặt hàng của danh mục nguồn cung thiếu hụt (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Chương 5: Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của TTWTOUSTR DFAT

Chương 6: Phòng vệ Thương mại (Tiếng Anh(Tiếng Việt

 Bản tóm tắt chương của  TTWTO | USTR DFAT MOIT   

Chương 7: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của   TTWTO USTR DFAT

Chương 8: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (Tiếng Anh(Tiếng Việt)  

Bản tóm tắt chương của TTWTO | USTR DFAT  

Chương 9: Đầu tư (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của TTWTO  | USTR DFAT 

Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (Tiếng Anh(Tiếng Việt

 Bản tóm tắt chương của TTWTO USTR DFAT

Chương 11: Dịch vụ Tài chính (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 12: Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh (Tiếng Anh)(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Phụ lục 12-A: Nhập cảnh tạm thời

Australia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Brunei (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Canada (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) 

Chile (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Malaysia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Mexico (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

New Zealand (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) 

Peru (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) 

Singapore (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chương 13: Viễn thông  (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 14: Thương mại điện tử  (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt chương của  TTWTO |  USTR DFAT

Chương 15: Mua sắm Chính phủ  (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Bản tóm tắt chương của TTWTO USTR DFAT 

​​Phụ lục 15-A: Mua sắm Chính phủ

Australia (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Brunei (Tiếng Anh)  (Tiếng Việt)

Canada (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Chile (Tiếng Anh(Tiếng Việt) 

Nhật Bản (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Malaysia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Mexico (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

New Zealand (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Peru (Tiếng Anh(Tiếng Việt) 

Singapore (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) 

Hoa Kỳ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chương 16: Cạnh tranh  (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Bản tóm tắt chương của TTWTO  | USTR DFAT 

Chương 17: Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và độc quyền chỉ định  (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Bản tóm tắt chương của TTWTO MOIT | USTR | DFAT 

Chương 18: Sở hữu trí tuệ  (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của TTWTO  | USTR DFAT 

Chương 19: Lao động (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của  TTWTO  | USTR | DFAT

Chương 20: Môi trường (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của TTWTO USTR | DFAT 

(MOIT - Fishery subsidy and conservation)

Chương 21: Hợp tác và nâng cao năng lực  (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Bản tóm tắt chương của  USTR DFAT

Chương 22: Nâng cao sức cạnh tranh và Thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 23: Phát triển (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 24: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của  TTWTO USTR DFAT 

Chương 25: Hội tụ phương pháp hoạch định chính sách thương mại (Tiếng Anh (Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của  USTR DFAT

Chương 26: Minh bạch hóa và chống tham nhũng (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của TTWTO USTR DFAT 

Chương 27: Các điều khoản hành chính và thể chế (Tiếng Anh)(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của  USTR 

Chương 28: Giải quyết tranh chấp (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của TTWTO | USTR DFAT 

Chương 29: Các ngoại lệ và các điều khoản chung (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của  TTWTO | USTR 

Chương 30: Các điều khoản cuối cùng (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của TTWTO  | USTR 

PHỤ LỤC

Phụ lục I: Non-Conforming Measures:

Ghi chú giải thích (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)  

Australia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Brunei (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Canada (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) 

Chile (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản  (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) 

Malayisa (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) 

Mexico (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

New Zealand (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Peru (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Singapore (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Hoa Kỳ (Tiếng Anh)  (Tiếng Việt)

Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục II: Non-Conforming Measures:

Ghi chú giải thích (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Australia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Brunei (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Canada (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chile (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Malaysia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Mexico (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

New Zealand (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Peru (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Singapore (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Hoa Kỳ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục III: Dịch vụ tài chính

Ghi chú giải thích (Tiếng Anh)

Australia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Brunei (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Canada (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) 

Chile (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nhật Bản (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) 

Malaysia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Mexico (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

New Zealand (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Peru (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Singapore (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Hoa Kỳ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục IV: Doanh nghiệp nhà nước

Ghi chú giải thích (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Australia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Brunei (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Canada (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chile (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Malaysia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Mexico (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

New Zealand (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Peru (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Hoa Kỳ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Ngoài các cam kết chính trong văn bản Hiệp định, các bên còn xây dựng các Thư song phương nhằm làm rõ hơn một số nội dung cam kết hoặc thổng nhất cách hiểu về một số nội dung cam kết trong Hiệp định. Dưới đây là các Thư song phương của Việt Nam với một số đối tác TPP:

Thư song phương giữa Việt Nam và một số đối tác TPP: 

Australia

Thư song phương liên quan đến IPPA

Thư song phương về giáo dục từ xa

Thư song phương về hàng không

Thư song phương về hệ thống thanh toán điện tử

Thư song phương về lao động kỳ nghỉ

Brunei Darussalam

Canada

Thư song phương về hệ thống thanh toán điện tử

Thư song phương về nhãn hiệu chứng nhận

Thư song phương về sản phẩm đặc thù

Chile

Japan

Thư song phương về hệ thống thanh toán điện tử

Malaysia

Thư song phương về hệ thống thanh toán điện tử

Mexico

Thư song phương về giám sát dệt may

Thư song phương về giám sát dệt may - tài liệu đi kèm

Thư song phương về hạn ngạch

Thư song phương về hạn ngạch - tài liệu đi kèm

Thư song phương về hệ thống thanh toán điện tử

New Zealand

Thư song phương về hệ thống thanh toán điện tử

Thư song phương về quan hệ giữa Hiệp định TPP và AANZ

Peru

Biên bản ghi nhớ (understanding) về dược phẩm y tế (medpharm)

Biên bản ghi nhớ (understanding) về đa dạng sinh học

Singapore

United States

Thư song phương về cá da trơn

Thư song phương về chỉ dẫn địa lý

Thư song phương về dệt may

Thư song phương về hệ thống thanh toán điện tử

Thư song phương và kế hoạch hành động về lao động

Thư song phương về nội tạng động vật

Thư song phương về phân phối dược phẩm

Thư song phương về sản phẩm đặc thù - Hoa Kỳ gửi Việt Nam

Thư song phương về sản phẩm đặc thù - Việt Nam gửi Hoa Kỳ

Thư song phương về sinh phẩm