Tình hình XNK một số mặt hàng chính sang các nước thành viên CPTPP tháng 6/2021

13/08/2021    274

Thời gian: 06/2021

Theo số liệu của Bộ Công Thương tổng hợp, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước thành viên CPTPP1 trong tháng 6/2021 đạt 3,95 tỷ USD, tăng 5,70% so với tháng 5/2021 và tăng 37,94% so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này đạt 22,06 tỷ USD, tăng 22,68% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 13,93% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, bị thu hẹp so với tỷ trọng 15,43% trong 6 tháng đầu năm 2020. 

Trong tháng 6/2021, xuất khẩu một số mặt hàng như dệt may, máy vi tính, giày dép, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ… của Việt Nam sang thị trường CPTPP hồi phục tốt so với tháng 5/2021 và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường CPTPP tăng mạnh do xuất khẩu hầu hết các mặt hàng của Việt Nam sang thị trường này đều tăng trưởng ở mức cao trừ một số mặt hàng vẫn giảm như dầu thô, túi xách vali ô dù, gạo, thức ăn gia súc… Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này đều chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường CPTPP. 

6 tháng đầu năm 2021, có 8 mặt hàng xuất khẩu sang thị trường CPTPP đạt trị giá trên 1 tỷ USD gồm hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, điện thoại các loại và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng, giày dép các loại, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ. Đáng chú ý, 7/8 mặt hàng này đều có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu rất cao từ 10 - 41%, riêng mặt hàng dệt may tăng 4,73%% so với nửa đầu năm 2020.

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: