Tình hình XNK một số mặt hàng chính sang các nước thành viên EVFTA tháng 7/2021

13/09/2021    2424

Thời gian: 07/2021 

Theo số liệu của Bộ Công Thương tổng hợp, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị trường EU trong tháng 7/2021 đạt 4,73 tỷ USD, tăng 1,41% so với tháng 6/2021 và tăng 13,03% so với tháng 7/2020. Về cán cân thương mại, Việt Nam xuất siêu 2,03 tỷ USD sang thị trường EU, tăng 15,25% so với tháng 6/2021 và tăng 3,13% so với tháng 7/2020. Xuất khẩu sắt thép tiếp tục bứt phá mạnh, tăng 77,89% so với tháng 6/2021 và tăng 3.087% so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 7 năm 2021, Việt Nam xuất siêu 2,03 tỷ USD sang thị trường EU, tăng 15,25% so với tháng 6/2021 và tăng 3,13% so với tháng 7/2020. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 13,02 tỷ USD hàng hóa sang thị trường EU, tăng 15,75% so với mức xuất siêu của 7 tháng năm 2020 và bằng 57,73% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU.

Hà Lan, Đức, Italia, Bỉ là các thị trường xuất khẩu chính của hàng hóa Việt Nam. Các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất bao gồm điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, giày dép các loại, máy móc thiết bị phụ tùng, hàng dệt may. Trong tháng 7/2021, xuất khẩu sắt thép tiếp tục bứt phá mạnh, tăng 77,89% so với tháng 6/2021 và tăng 3.087% so với tháng 7/2020.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ khối thị trường EU trong tháng 7/2021 đạt 1,35 tỷ USD, giảm 6,98% so với tháng 6/2021. Các mặt hàng nhập khẩu chính từ EU trong 7 tháng đầu năm nay là: máy móc thiết bị phụ tùng, dược phẩm, sản phẩm hóa chất, thức ăn gia súc, nguyên phụ liệu dệt may… Các thị trưởng nhập khẩu chính của Việt Nam là Ireland, Đức, Italia, Pháp, Hà Lan.

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm ấn phẩm được đính kèm dưới đây: