Tình hình XNK một số mặt hàng chính sang Vương quốc Anh tháng 7/2021

13/09/2021    839

Thời gian: 07/2021

Theo số liệu của Bộ Công Thương tổng hợp, trong tháng 7/2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 580,42 triệu USD, giảm 4,86% so với tháng 6/2021 và tăng 20,36% so với tháng 7/2020. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 3,88 tỷ USD, tăng 27,07% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 1,03% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sang tất cả các thị trường.

Tháng 7 năm 2021, Việt Nam xuất siêu 426,07 triệu USD sang thị trường Anh, giảm 1,93% so với tháng 6/2021 và tăng 10,01% so với tháng 7/2020. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 2,90 tỷ USD hàng hóa sang thị trường Anh, tăng 27,27% so với mức xuất siêu của 7 tháng năm 2020.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Anh trong tháng 7/2021 đạt 503,25 triệu USD, giảm 3,64% so với tháng 6/2021 và tăng 15,75% so với tháng 7/2020. Các mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang khối thị trường này 7 tháng đầu năm nay là: Điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỷ trọng 22,19%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 10,99%; Giày dép các loại chiếm 10,72%; Hàng dệt may chiếm 10%; sắt thép chiếm 7,46%... Đáng chú ý, trong tháng 7/2021, xuất khẩu một số mặt hàng bứt phá mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như hàng máy móc thiết bị phụ tùng, sắt thép, gỗ và sản phẩm gỗ…

Nhập khẩu thàng hóa của Việt Nam từ Vương quốc Anh trong tháng 7/2021 đạt 77,18 triệu USD, giảm 12,10% so tháng 6/2021 và tăng 62,57% so với tháng 7/2020. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường này đạt 488,21 triệu USD, tăng 28,02% so với cùng kỳ năm 2020. Các mặt hàng nhập khẩu chính trong 7 tháng đầu năm nay là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 28,59%; Dược phẩm (10,86%); Sản phẩm hóa chất chiếm 6,89%; Phế liệu sắt thép chiếm 6,08%; Nguyên phụ liệu dệt may chiếm 4,36%; Ô tô nguyên chiếc các loại chiếm 4,12%;…

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây