Bộ tài liệu hướng dẫn ngắn về UKCA

05/10/2022    309

Thời gian: 10/2022

Đơn vị thực hiện: Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp Anh

UKCA marking (UK Conformity Assessed) là nhãn hiệu bắt buộc cho một số sản phẩm lưu hành tại thị trường Anh (Khu vực England, xứ Wales và Scotland). Các sản phẩm cần có nhãn hiệu UKCA hầu hết tương đương với các sản phẩm cần nhãn hiệu CE.

Kể từ ngày 01/01/2023, chỉ có các sản phẩm có nhãn hiệu UKCA mới được phép lưu hành tại thị trường Anh, tức các sản phẩm có nhãn hiệu CE cũng không được lưu hành. Việc UKCA trở thành yêu cầu bắt buộc đối với hầu hết các sản phẩm công nghiệp lưu thông và sử dụng tại Anh đặt ra thách thức cho doanh nghiệp trong việc mau chóng đăng ký, đáp ứng tiêu chuẩn UKCA, thay thế cho CE hiện có để có thể đủ điều kiện bán hàng tại Anh.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp kịp thời chuyển đổi, áp dụng UKCA thay cho CE trước thời hạn 01/01/2023, Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp Anh cho ra mắt Bộ tài liệu hướng dẫn ngắn về UKCA. Bộ tài liệu cung cấp cho doanh nghiệp những hiểu biết cơ bản về nhãn hiệu UKCA và thủ tục xin chứng nhận nhãn hiệu UKCA cho các sản phẩm để đáp ứng điều kiện bán hàng tại thị trường Anh.

Bản mềm Tài liệu (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Hướng dẫn chi tiết: Nhãn hiệu UKCA

Sử dụng nhãn hiệu UKCA

Bản mềm Tài liệu (tiếng Việt, dịch bởi Trung tâm WTO và Hội nhập) được đính kèm dưới đây:

Hướng dẫn chi tiết: Nhãn hiệu UKCA

Sử dụng nhãn hiệu UKCA