Tình hình XNK một số mặt hàng chính sang các nước thành viên CPTPP tháng 5/2021

13/07/2021    154

Thời gian: 05/2021

Theo số liệu Bộ Công Thương tổng hợp, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP trong tháng 5/2021 đạt xấp xỉ 3,74 tỷ USD, giảm 2,78% so với tháng 4/2021 song tăng 47,36% so với tháng 5/2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang khối thị trường này 5 tháng đầu năm 2021 đạt 18,08 tỷ USD, tăng 20,78% so cùng kỳ năm 2020; chiếm tỷ trọng 13,79% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta trong khối CPTPP, chiếm tỷ trọng tới 45,73% tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay sang khối thị trường này. Tiếp đến là: Canada chiếm 10,81%; Australia chiếm 9,93%; Malaysia chiếm 9,57%; Mexico chiếm 9,45%; Singapore chiếm 8,64%;…

Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường trong khối CPTPP trong tháng 5/2021 hầu hết đều tăng cao so với cùng kỳ, trong đó Peru tăng mạnh nhất 372,24%; Chile tăng 188,08%; Mexico tăng 136,17%;…

Các mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang khối thị trường này 5 tháng đầu năm nay là: Hàng dệt may chiếm 10,77%; Điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỷ trọng 10,59%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 10,58%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 10,47%; Phương tiện vận tải và phụ tùng chiếm 8,53%;… 

Đáng chú ý, trong tháng 5/2021, nhiều mặt hàng có trị giá xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Clanhke và xi măng tăng 1.228,38%; Xăng dầu các loại tăng 383,85%; Dầu thô tăng 348,04%; Vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 308,28%; Đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 207,64%; Xơ, sợi dệt các loại tăng 150,14%; Phân bón các loại tăng 137,5%; Sắt thép các loại tăng 137,50%; Cao su tăng 113,14%; Chất dẻo nguyên liệu tăng  108,01%;…

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: