Tình hình XNK một số mặt hàng chính sang các nước thành viên EVFTA tháng 6/2021

13/08/2021    501

Thời gian: 06/2021 

Theo số liệu của Bộ Công Thương tổng hợp, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang khối thị trường EU trong tháng 6/2021 đạt 3,23 tỷ USD, tăng 0,66% so với tháng 5/2021 và tăng 3,86% so với tháng 6/2020. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt 19,33 tỷ USD, tăng 18,31% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 12,21% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, bị thu hẹp so với tỷ trọng 13,32% của 6 tháng đầu năm 2020.

Các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang thị trường EU 6 tháng đầu năm 2021 là điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, giày dép các loại, máy móc thiết bị phụ tùng, hàng dệt may và sắt thép các loại. Đáng chú ý, trong số 6 mặt hàng xuất khẩu đạt trị giá cao nhất thì chỉ có kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại giảm mạnh, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng còn lại tăng trưởng ở mức cao, đặc biệt là mặt hàng sắt thép tăng tới 620% so với cùng kỳ năm 2020. Do đó, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sắt thép của Việt Nam đã tăng mạnh từ 0,51% trong 6 tháng đầu năm 2020 lên 3,09% trong 6 tháng đầu năm 2021.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ khối thị trường EU trong tháng 6/2021 đạt gần 1,06 tỷ USD, giảm 1,06% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 18,02% so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ EU đạt 5,99 tỷ USD, tăng 20,47% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 3,76% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, thu hẹp so với tỷ trọng 4,26% trong 6 tháng đầu năm 2020.

Các mặt hàng nhập khẩu chính từ EU trong 6 tháng đầu năm nay là: máy móc thiết bị phụ tùng, dược phẩm, sản phẩm hóa chất, thức ăn gia súc, nguyên phụ liệu dệt may…

Trong tháng 6/2021, một số mặt hàng nhập khẩu từ EU tăng cao so với tháng 5/2021 và tháng 6/2020 là máy vi tính, sản phẩm điện tử, hóa chất, sữa và sản phẩm sữa, kim loại thường khác.

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm ấn phẩm được đính kèm dưới đây: