Tình hình XNK một số mặt hàng chính sang các nước thành viên EVFTA 4 tháng đầu năm 2021

29/06/2021    380

Thời gian: 2021

Theo số liệu Bộ Công Thương tổng hợp, trong tháng 1/2021, xuất khẩu của Việt Nam sang khối thị trường EU-27 đạt 3,64 tỷ USD, tăng mạnh 51,08% so với cùng kỳ năm 2020. Các mặt hàng chính xuất khẩu sang khối thị trường này là: Điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỷ trọng 24,79%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 14,22%; Giày dép các loại chiếm 12%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 10,36%; Hàng dệt may chiếm 7,39% 

Trong tháng 2/2021, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang khối thị trường EU-27 đạt gần 2,43 tỷ USD, giảm 33,26% so với tháng trước và giảm 11,73% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân giảm là do ảnh hưởng của kỳ Tết Nguyên Đán rơi vào cả tháng 2 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu sang khối thị trường này đạt 6,06 tỷ USD, tăng khá 17,61% so với 2 tháng đầu năm 2020; chiếm tỷ trọng 12,43% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Trong tháng 3/2021, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang khối thị trường EU-27 đạt hơn 3,59 tỷ USD, tăng mạnh 48,09% so với tháng 2/2021 và tăng 10,17% so với tháng 3/2020; chiếm tỷ trọng 12,12% tổng xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2021, tổng xuất khẩu sang khối thị trường này chiếm tỷ trọng 12,31% tương đương kim ngạch 9,65 tỷ USD, tăng 14,67% so với 3 tháng đầu năm 2020

Trong tháng 4/2021, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang khối thị trường EU-27 đạt gần 3,3 tỷ USD, giảm 8,32% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 48,97% so với tháng 4/2020. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2021, tổng xuất khẩu sang khối thị trường này chiếm tỷ trọng 12,33% tương đương kim ngạch 12,94 tỷ USD, tăng 21,75% so với 4 tháng đầu năm 2020. Các mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang khối thị trường này 4 tháng đầu năm nay là: Điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỷ trọng 18,42%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 15,66%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 11,79%; Giày dép các loại chiếm 11,52%; Hàng dệt may chiếm 10,8%

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Các ấn phẩm được đính kèm dưới đây: