Tình hình xuất nhập khẩu với các nước CPTPP quý III/2020

01/10/2020    136

Thời gian: Quý III/2020

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải Quan

Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP trong quý III/2020 đạt gần 10,24 tỷ USD, tăng 28,9% so với quý II/2020. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ các nước thành viên CPTPP trong quý III/2020 đạt gần 9,74 tỷ USD, tăng 9,53% so với quý II/2020.

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm tài liệu được đính kèm dưới đây: