Một số mặt hàng chính của Việt Nam xuất khẩu sang EU trong tháng 11 và 11 tháng năm 2020

01/12/2020    407

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải Quan

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam tháng 11 đạt 4,4 tỷ USD, trong đó xuất sang một số nước EU đạt 629,2 triệu USD chiếm 14,28% tỷ trọng.

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm tài liệu được đính kèm dưới đây: