Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng Dệt may, Da giày, Cơ khí, Điện tử tới các nước CPTPP Quý I năm 2020

01/04/2020    212

Thời gian: Quý I/2020

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải Quan

Tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng Dệt may, Da giày, Cơ khí, Điện tử tới các nước CPTPP Quý I năm 2020

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm tài liệu được đính kèm dưới đây: