Tình hình xuất nhập khẩu một số mặt hàng chính sang các nước CPTPP trong 11 tháng đầu năm 2020

01/12/2020    219

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải Quan

Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP trong 11 tháng năm 2020 đạt hơn 35,2 tỷ USD, giảm 2,81% so với 11 tháng năm 2019. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ các nước thành viên CPTPP trong 11 tháng năm 2020 đạt hơn 34,06 tỷ USD, giảm 1,87% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm tài liệu được đính kèm dưới đây: