Tình hình xuất nhập khẩu một số mặt hàng chính sang các nước CPTPP quý II năm 2020

01/07/2020    166

Thời gian: Quý II/2020

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải Quan

Tính toán số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP trong quý II/2020 đạt 7,94 tỷ USD, giảm 19,74% so với quý I và giảm 20,58% so với quý II năm 2019. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ các nước thành viên CPTPP trong quý II/2020 đạt gần 8,89 tỷ USD, giảm 1,87% so với quý I/2020 và giảm 5,99% so với quý II/2019.

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm tài liệu được đính kèm dưới đây: