Tình hình xuất nhập khẩu một số mặt hàng chính sang các nước CPTPP quý IV năm 2020

01/01/2021    267

Thời gian: Quý IV/2020

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải Quan

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý IV/2020, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP trong quý IV năm 2020 đạt 10,65 tỷ USD, tăng 4,07% so với quý III năm 2020. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP trong quý IV năm 2020 đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 2,83% so với quý III/2020.

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm tài liệu được đính kèm dưới đây: