Tóm tắt các vụ tranh chấp

Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm ống đúc nhập khẩu từ Ý Nguyên đơn EC Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ    

Xem thêm

Hoa Kỳ - Mục 129(c)(1) của Đạo luật về các Hiệp định Vòng đàm phán Uruguay (URAA) Nguyên đơn Canada Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   Chi lê; EC; Nhật Bản

Xem thêm

Hoa Kỳ - Đạo luật Đền bù Trợ cấp và Phá giá năm 2000Nguyên đơn Canada; Mexico Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba

Xem thêm

Hoa Kỳ - Đạo luật Đền bù Trợ cấp và Phá giá năm 2000Nguyên đơn   Australia; Braxin; Chi lê; EC; Ấn Độ; Indonesia; Nhật Bản; Hàn Quốc; Thái Lan Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba

Xem thêm

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá và đối kháng áp dụng đối với sản phẩm thép tấm nhập khẩu từ Ấn Độ Nguyên đơn Ấn Độ Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   Chi lê; EC; Nhật Bản

Xem thêm

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Nhật Bản Nguyên đơn Nhật Bản Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   Braxin; Canada; Chi lê; EC; Hàn Quốc

Xem thêm

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép tấm cuộn, thép tấm và thép dây không gỉ từ Hàn Quốc. Nguyên đơn Hàn Quốc Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   EC; Nhật Bản

Xem thêm

Hoa Kỳ - Đạo luật Chống bán phá giá 1916 Nguyên đơn Nhật Bản Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   EC; Ấn Độ Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Xem thêm

Hoa Kỳ - Đạo luật Chống bán phá giá 1916 Nguyên đơn EC Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   Ấn Độ; Nhật Bản; Mexico Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Xem thêm

Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm DRAMS nhập khẩu từ Hàn Quốc Nguyên đơn Hàn Quốc Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ     Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Xem thêm