Tóm tắt các vụ tranh chấp

Hoa Kỳ - Kết luận về thiệt hại của ITC đối với lúa mỳ nhập khẩu từ Canada Nguyên đơn: Canada Bị đơn: Hoa Kỳ Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Xem thêm

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm ống dẫn dầu nhập khẩu từ Mexico Nguyên đơn Mexico Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   Achentina; Canada; Trung Quốc; Đài Loan Trung Quốc; EC; Nhật Bản; Venezuela; Thái Lan

Xem thêm

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm xi măng nhập khẩu từ Mexico Nguyên đơn Mexico Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   Canada; Trung Quốc; Đài Loan Trung Quốc; EC; Nhật Bản

Xem thêm

Hoa Kỳ - Cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada Nguyên đơn Canada Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   Trung Quốc; EC; Nhật Bản; Hàn Quốc

Xem thêm

Hoa Kỳ - Cuộc rà soát hoàng hôn biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng ống dẫn dầu (OCTG) nhập khẩu từ Achentina Nguyên đơn Achentina Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   Đài Loan; EC; Nhật Bản; Hàn Quốc; Mexico

Xem thêm

Hoa Kỳ - Kết luận cuối cùng trong cuộc điều tra chống bán phá giá sản phẩm gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada Nguyên đơn Canada Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   Trung Quốc; EC; Ấn Độ; Nhật Bản; New Zealand; Thái Lan

Xem thêm

Hoa Kỳ - các cuộc rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng áp dụng đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Pháp và Đức Nguyên đơn EC Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ    

Xem thêm

Hoa Kỳ - Biện pháp chống bán phá giá tạm thời áp dụng đối với sản phẩm gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada Nguyên đơn Canada Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ    

Xem thêm

Hoa Kỳ - Cuộc rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép tấm cacbon chống mài mòn nhập khẩu từ Nhật Bản Nguyên đơn Nhật Bản Bị đơn:   Các Các bên thứ ba: Hoa Kỳ   Braxin; Canada; Chi lê; EC; Ấn Độ; Hàn Quốc; Na-uy

Xem thêm

Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm Silic nhập khẩu từ Braxin Nguyên đơn                              Braxin Bị đơn:   Các Các bên thứ ba:

Xem thêm