Tóm tắt các vụ tranh chấp

Nam Phi - Các biện pháp chống bán phá giá đối với giấy hóa chất không phủ nhập khẩu từ Indonesia Nguyên đơn: Indonesia Bị đơn: Nam Phi Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Xem thêm

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với túi nhựa đựng hàng bán lẻ của Thái Lan Nguyên đơn: Thái Lan Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba: Achentina; EU; Nhật Bản; Hàn Quốc; Đài Loan

Xem thêm

Hoa Kỳ - Các mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với giấy tấm không phủ nhập khẩu từ Trung Quốc Nguyên đơn: Trung Quốc Bị đơn: Hoa Kỳ Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Xem thêm

Hoa Kỳ - Việc tiếp tục áp dụng phương pháp Zeroing Nguyên đơn: EC Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba: Braxin; China; Egypt; India; Japan; Hàn Quốc; Mexico; Na uy; Đài Loan; Thái Lan

Xem thêm

Hoa Kỳ - Cuộc rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với ống dẫn dầu nhập khẩu từ Achentina Nguyên đơn: Achentina Bị đơn: Hoa Kỳ Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Xem thêm

Hoa Kỳ -  Thủ tục ký quỹ hải quan đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ Nguyên đơn: Ấn Độ Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba:

Xem thêm

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Thái Lan Nguyên đơn: Thái Lan Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba:

Xem thêm

Hoa Kỳ - Biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với tôm nhập khẩu từ Ecuador Nguyên đơn: Ecuador Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba:

Xem thêm

Hoa Kỳ - Các phán quyết trong vụ kiện chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ Mexico Nguyên đơn: Mexico Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba:  

Xem thêm

Hoa kỳ - Mục 776 của Đạo luật Thuế quan 1930 Nguyên đơn: EC Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba:   Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Xem thêm