Giới thiệu chung

Tính đến thời điểm hiện tại, RCEP là khối liên kết kinh tế lớn nhất thế giới, bao gồm một khu vực thị trường rộng lớn, chiếm 28,9% dân số thế giới, 29,2% GDP và 28,5% tổng trao đổi thương mại toàn cầu

Xem thêm