Nhằm tổng kết, nghiên cứu và đánh giá những tác động sau hai năm thực hiện EVFTA đối với Việt Nam, nhận diện những tồn tại và bài học rút ra trong việc thực hiện các cam kết trong EVFTA của Việt Nam; đồng thời đề xuất những khuyến nghị để thực thi có hiệu quả EVFTA trong những năm tiếp theo. Viện Nghiên cứu châu Âu (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp với Viện Pháp luật Kinh doanh và đầu tư châu Âu (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) đã tổ chức:

Hội thảo khoa học
HAI NĂM THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA: TÁC ĐỘNG KINH TẾ-XÃ HỘI
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Thời gian: 8h00 – 12h00, Thứ Năm, ngày 04 tháng 08 năm 2022

Địa điểm:  Hội trường 3D, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến thảo luận. Đây là dịp để các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia tiếp tục làm rõ và sâu sắc hơn những vấn đề về các hiệp định FTA thế hệ mới cũng như phân tích các cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu của Việt nam trong bối cảnh FTA có hiệu lực nhằm đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường trong thời gian tới.

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: