Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã được thực thi từ ngày 01/08/2020. Hiệp định đã tạo thuận lợi cho giao thương và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU. Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng điều kiện cơ bản để tham gia chuỗi cung ứng với thị trường Châu Âu, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Chương trình hợp tác giới chủ Hà Lan (DECP) và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức:

Hội thảo 
THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỢP TÁC KINH DOANH VỚI THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

Thời gian:  8h30 – 12:00, Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Địa điểm:   Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Hà Nội

Tham dự Hội thảo, đại biểu được nghe các chuyên gia giới thiệu, cung cấp thông tin về những lợi thế của EVFTA và các điều kiện cơ bản để doanh nghiệp Việt Nam có thể kinh doanh với các doanh nghiệp Châu Âu. Hội thảo cũng là cơ hội kết nối các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp do nữ làm chủ với các doanh nghiệp Châu Âu thông qua việc khai thác những lợi thế, cơ hội từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) mang lại.

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: