Với mục tiêu nâng cao năng lực các doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản vừa và nhỏ thực hành sản xuất bền vững, đổi mới sản phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm nông nghiệp và khả năng tiếp cận các nguồn tài chính xanh, Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái - công bằng tại Việt Nam” (Eco-Fair) được Liên Minh Châu Âu tài trợ, do các đối tác gồm VIRI, CCS, VNCPC (Việt nam) và Funzi (Phần Lan) thực hiện đã tiến hành tổ chức 02 khóa học dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thuộc các tiểu ngành sản xuất và chế biến, cụ thể như sau:

Thời gian:               Bắt đầu ngay khi người học đăng ký và người học chủ động về thời gian học

Hình thức:              Trực tuyến trên nền tảng của Funzi Phần lan

Nội dung Đào tạo: Gồm 02 khóa học

Đối tượng:            Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, và vừa thuộc các tiểu ngành sản xuất và chế biến gạo, các loại hạt (điều, lạc v.v...), rau, củ, quả, thủy sản, gia súc, gia cầm

Học phí:                  Hoàn toàn miễn phí

Chi tiết về dự án:   https://www.ecofair.vn/gioi-thieu

Email liên hệ:          julia@funzi.fi

KHÓA 1: GIẢI PHÁP SẢN XUẤT BỀN VỮNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Khóa học này sẽ trang bị cho doanh nghiệp kiến thức quan trọng về:

  • Thực hiện hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP) - giải pháp giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới sản xuất sạch, bền vững hơn; 
  • Các phương pháp đổi mới sản phẩm để tăng tính cạnh tranh, doanh số bán hàng và lợi nhuận; và 
  • Hiểu biết về các tiêu chuẩn, chứng nhận mà doanh nghiệp sẽ cần đáp ứng khi tham gia vào sân chơi quốc tế.

Link đăng ký học khóa 1: https://funzi.mobi/go/sanxuatbenvungarc

KHÓA 2: NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN TÍN DỤNG XANH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Đây là khóa học tiếp nối khóa 1, khóa học này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Nắm được các bước hình thành một dự án đầu tư sản xuất bền vững và lợi ích của chúng 
  • Làm quen với cách dự toán vốn đầu tư và các nguồn huy động vốn 
  • Hiểu được các bước chi tiết và các lưu ý khi lập hồ sơ vay vốn/hỗ trợ

Link đăng ký học khóa 2: https://funzi.mobi/go/hotrotaichinharc 

Thông tin chi tiết về Chương trình Đào tạo được đính kèm dưới đây: