Diễn đàn

Cải cách kinh tế hướng tới tăng trưởng bền vững và có tính chống chịu cao sau Covid-19:

Từ thích ứng tới quản trị bất định

Thời gian: Thứ Ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020

Cơ quan tổ chức: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với tổ chức quốc tế Đức (GIZ) 

Nội dung:

Phiên 1: Đại dịch COVID-19 và tác động kinh tế

Đại dịch COVID-19 và một số vấn đề đối với kinh tế Việt Nam - Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Tác động của đại dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp - TS. Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng, Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục thống kê.

Kịch bản tăng trưởng kinh tế 2020-2021 - TS. Lê Duy Bình, Giám đốc, Economica Việt Nam.

Phiên 2: Một số yêu cầu đối với phát triển bền vững hậu COVID-19

Cải thiện năng suất lao động trong bối cảnh kinh tế số - GS. TS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Thương mại và phát triển bền vững khi Việt Nam thực hiện các FTA thế hệ mới - TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.

Phiên 3: Thảo luận bàn tròn với chuyên gia

Tài liệu Diễn đàn được đính kèm dưới đây: