Hội nghị bàn tròn số 1

Hiệp định EVFTA và sự hội nhập của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu trong một thế giới hậu COVID-19

Thời gian: 28/08/2020

Địa điểm: 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Cơ quan tổ chức: Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

Cơ quan phối hợp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)

Nội dung:

Các bài trình bày chính:

1. Bài trình bày: “Sự hội nhập của Việt Nam và chuỗi giá trị toàn cầu: Tình hình thực tế” - Tiến sĩ Trương Chí Bình, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Công Thương Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký của Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI)

2. Bài trình bày: “Hiệp định EVFTA và những đóng góp trong việc thúc đẩy Việt Nam hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu của EU hậu COVID-19” - Tiến sĩ Carsten Schittek, Tham tán Công sứ, Trưởng ban Kinh tế và Thương mại, Phái đoàn liên minh Châu Âu tại Việt Nam

3. Bài trình bày: “Những thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam từ EVFTA và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu đại dịch Covid-19” - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc trung tâm WTO và Trung tâm Thương mại Quốc tế, VCCI

4. Bài trình bày: “Tăng cường liên kết giữa các công ty Việt Nam và Châu Âu trong bối cảnh EVFTA và sau Covid-19” - Ngài Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham)

Tài liệu hội thảo được đính kèm trong tệp dưới đây: