Hội thảo

Hiệp định EVFTA: Cơ hội và thách thức đối với ngành hàng hải Việt Nam

Thời gian: Thứ Năm, ngày 30 tháng 07 năm 2020

Cơ quan tổ chức: Cục Hàng hải Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

Nội dung:

Các trình bày chính:

1. Bài tham luận: “Các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được kỳ vọng tác động tới hoạt động và kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam - EU." - bà Nguyễn Sơn Trà – Phó trưởng phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương;

2. Bài tham luận: “Hiệp định EVFTA: Hợp tác phát triển trong ngành dịch vụ hàng hải đáp ứng nhu cầu hàng hoá xuất nhập khẩu trong thời gian tới”. - ông Oliver Regner – Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam;

3. Bài tham luận của Tổng công ty hàng hải Việt Nam – VINALINES - ông Lê Quang Trung – Phó tổng giám đốc Tổng công ty hàng hải Việt Nam;

4. Bài trình bày: “Triển vọng hợp tác giữa Trường đại học hàng hải Việt Nam và EU trong bối cảnh Hiệp định EVFTA sắp có hiệu lực”. - PGS. TS. Phạm Sơn Dương, Hiệu trưởng Trường đại học hàng hải Việt Nam;

5. Bài phát biểu: “Ngành hàng hải đón bắt cơ hội phát triển khi EVFTA được thực thi”. - Bà Nguyễn Thị Thương – Phó trưởng phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam.

6. Bài trình bày: "Động lực cho tăng trưởng kinh tế: Vận hành cầu cảng qua bên thứ ba" - ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Deep C industrial zone

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây