Hội thảo 
"Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)
Hóa giải thách thức và tận dụng cơ hội"

Thời gian: Ngày 12 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Tỉnh Bắc Giang

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Nội dung: 

Các bài trình bày chính:

1. Giới thiệu tổng quan, lợi ích chiến lược của EVFTA và các khuyến nghị cho doanh nghiệp - Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương

Cung cấp thông tin cơ bản về tổng quan, lợi ích chiến lược của Hiệp định EVFTA, nêu  mặt được và tồn tại, phân tích việc tận dụng cơ hội của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc  biệt trong lĩnh vực dệt may, lâm sản và điện tử. Ngoài ra, diễn giả cần đưa ra được những vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực dệt may, lâm sản và điện tử cần chú ý như xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực này, để đón đầu cơ hội khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

2. Nội dung chính về cam kết thuế trong Hiệp định EVFTA, đặc biệt là cam kết thuế đối với các mặt hàng dệt may, lâm sản, diện tử và linh kiện điện tử và một số vấn đề cần lưu ý - Phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương

Giới thiệu tổng quan về cam kết thuế trong Hiệp định EVFTA, tập trung giới thiệu cụ thể về cam kết thuế nhập khẩu của EU dành cho các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng mà Bắc Giang quan tâm như dệt may, lâm sản, điện tử và linh kiện điện tử. Bài trình bày sẽ cung cấp thông tin về mức ưu đãi thuế quan nổi bật của Hiệp định EVFTA so với các FTAs mà Việt Nam là thành viên, từ đó giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhận diện được các cơ hội xuất khẩu tiềm năng cho hàng hóa của mình;

Ngoài ra, trình bày các lưu ý cho doanh nghiệp để có thể tận dụng hiệu quả các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định EVFTA, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh của Bắc Giang là dệt may, lâm sản, điện tử và linh kiện điện tử, bao gồm yêu cầu về xuất xứ, môi trường, TBT và các quy định liên quan khác của thị trường EU.

3. Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA đối với một số ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt may, lâm sản và điện tử và những điều cần lưu ý - Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Trình bày nguyên tắc cơ bản về QTXX trong Hiệp định EVFTA nói chung, đặc biệt  chú trọng vào yêu cầu về QTXX đối với các mặt hàng mà Bắc Giang quan tâm. Ngoài ra,  nói rõ các doanh nghiệp cần chuẩn bị gì, lưu ý gì để đáp ứng quy tắc xuất xứ. Thêm vào đó, trình bày kỹ hơn cách hiểu về quy tắc xuất xứ và đầu mối liên hệ để cung cấp thông tin hướng dẫn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về QTXX.

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: