Ấn phẩm - Tài liệu

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa 12 nền kinh tế hai bờ Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Sau hơn 05 năm đàm phán, Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán cuối năm 2015, được ký chính thức đầu năm 2016 và dự kiến sẽ có hiệu lực vào khoảng năm 2018.

Xem thêm

Lời văn Chương DVTC quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ tài chính, nhà đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và các cơ quan có thẩm quyền quản lý của các nước thành viên TPP, đồngthờixác lập môi trường pháp lýcho hoạt động cung cấp các DVTCtrên thị trường các nước TPP. Chương DVTC bao gồm các nghĩa vụ cốt lõi tương tự như trong các Hiệp định mà ta đã ký kết, bao gồm: Đối xử quốc gia (NT), Đối xử tối huệ quốc (MFN), Mở cửa thị trường (MA), Thương mại qua biên giới (CBT), Nhân sự cấp cao và Hội đồng Quản trị (SMBD).

Xem thêm

Trong điều tra Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện có một nội dung điều tra về Cảm nhận của Doanh nghiệp về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Kết quả điều tra thu được cho thấy nhiều thông tin thú vị về cảm nhận của doanh nghiệp đối với Hiệp định quan trọng này.Download Báo cáo PCI 2014 đầy đủ tại đây: 

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 18+19 (Quý I+II/2014) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý I+II/2014 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 17(Quý IV/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý IV/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 15+16 (Quý II+III/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong 2 Quý II và III/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Bản tin "Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế", ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Chủ đề: "Doanh nghiệp Việt Nam và Vòng đàm phán thứ 7 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)".

Xem thêm

Chủ đề: “Việt Nam và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương”.

Xem thêm