Báo cáo Rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết TPP về Đầu tư

04/04/2017    429

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một trong hai Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đàm phán, hiện đang đứng trước một tương lai bất định sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi TPP. Mặc dù vậy, nhiều cam kết đặt ra trong Hiệp định này phản ánh những tiêu chuẩn thương mại, đầu tư quan trọng theo xu hướng thương mại tự do toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư.

Đối với Việt Nam, việc lựa chọn các tiêu chuẩn phù hợp, rà soát để điều chỉnh pháp luật Việt Nam tương ứng là rất có ý nghĩa nhằm nắm bắt động lực từ đây để cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam, qua đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư hiệu quả, xây dựng niềm tin và tạo cơ sở phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam.

Đây cũng là mục tiêu của chuỗi 09 Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP và EVFTA trong các lĩnh vực thể chế quan trọng (bao gồm Minh Bạch, Đầu tư, Mua sắm công, Sở hữu trí tuệ, Mở cửa thị trường dịch vụ, Hải quan và tạo thuận lợi thương mại) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam.

Hy vọng rằng các Báo cáo Rà soát này sẽ là nguồn thông tin bổ trợ hữu ích cho quá trình rà soát pháp luật thực thi TPP của Chính phủ và là nguồn tham khảo có ý nghĩa để giúp các cơ quan có thẩm quyền của Quốc hội có thêm thông tin trong quá trình phê duyệt TPP cũng như chỉ đạo, triển khai, kiểm soát quá trình thực thi TPP.

Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc dưới đây Báo cáo Rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) về Đầu tư thuộc chuỗi 09 báo cáo kể trên.