Ấn phẩm - Tài liệu

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian thực hiện: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Ngoại giao New Zealand và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam

Xem thêm

Thời gian thực hiện: 2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Xem thêm

Thời gian thực hiện: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ thương mại quốc tế Vương quốc Anh

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương). Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Xem thêm