Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày ban hành: 23/12/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Xem thêm

Ngày ban hành: 03/11/2022 Cơ quan ban hành: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm

Dự kiến Dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với các nước ASEAN và Nhật Bản. Để đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Xem thêm