Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019

14/09/2016    692

Ngày có hiệu lực: 0/09/2016

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 01/09/2016 , Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016.

Toàn văn Nghị định được đính kèm dưới đây.