Ấn phẩm - Tài liệu

Thời gian thực hiện: 2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Xem thêm

Tính tới thời điểm 12/2020, Việt Nam đã ký kết tổng cộng 15 FTA, và 02 FTA đang trong quá trình đàm phán. Với số lượng này, Việt Nam nằm trong top các nền kinh tế có nhiều FTA nhất trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Australia 4/2016 - VCCI

Xem thêm

Hồ sơ thị trường New Zealand 6/2016 - VCCI

Xem thêm

Thời gian: 2017Đơn vị thực hiện: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Thương vụ Việt Nam tại ÚcThời gian: 2017Đơn vị thực hiện: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Thời gian: 2017Đơn vị thực hiện: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại ÚcThời gian: 2017Đơn vị thực hiện: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm