Hướng dẫn Hiệp định thành lập khu vực Thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di lân (AANZFTA) dành cho Cộng đồng kinh doanh ASEAN

09/01/2017    1873

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN
Thời gian: tháng 6/2012

Lời nói đầu:

"Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Úc-Niu-dilân( AANZFTA) là một cột mốc lịch sử đối với ASEAN. Đó là cột mốc đơn đầu tiên và là Hiệp định kinh tế toàn diện nhất mà ASEAN đã từng ký với các Đối tác. AANZFTA vượt qua những cấu phần thông thường của một Hiệp định thương mại tự do của ASEAN vốn truyền thống chỉ giới hạn trong thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Các lĩnh vực mới trong Hiệp định bao gồm các tiêu chuẩn, các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch động thực vật, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh, di chuyển thương nhân cũng như hợp tác kinh tế.

Cẩm nang Kinh doanh ASEAN nhằm mục đích giới thiệu AANZFTA và hướng dẫn cộng đồng kinh doanh và các doanh nhân ASEAN về việc thực hiện và tận dụng FTA. Cuốn sách tập trung nhấn mạnh các điều khoản mấu chốt của Hiệp định, bao gồm các cơ hội thị trường cho các nhà sản xuất, thương nhân, các nhà đầu tư và các chuyên gia ASEAN. Cẩm nang được thiết kế nhằm hoàn thiện nhưng không có nghĩa diễn giải văn bản pháp lý của Hiệp định AANZFTA.

Tiếp nối những đóng góp vào sự phồn vinh và vững mạnh kinh tế của nhân dân ASEAN, tôi mong muốn các bạn sẽ tối đa hóa các cơ hội mà AANZFTA sẽ mang lại. Chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh, và hỗ trợ chúng tôi kiến tạo nhận thức cũng như thuận lợi hóa cách hiểu về một hiệp định quan trọng trong lịch sử ASEAN."

Vui lòng tải tài liệu (bản song ngữ) tại đây: