Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 - Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

25/05/2014    284

Năm 2013, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Ban pháp chế được thực hiện bởi đầu mối là Trung tâm WTO và Hội nhập trên 04 mảng cơ bản sau:

1          Vận động chính sách thương mại quốc tế

Với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham vấn và đề xuất ý kiến với Chính phủ về các vấn đề chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các đàm phán mở cửa thị trường theo Quyết định 06/2012 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2013 Trung tâm WTO và Hội nhập tiếp tục là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về WTO và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia với hàng chục khuyến nghị chính sách lớn về TPP, FTA Việt Nam – EU, EFTA và các hoạt động vận động xung quanh các đàm phán này...và 20 báo cáo/bình luận/kiến nghị khác về các hiệp định, thỏa thuận, chính sách hội nhập quan trọng khác của Việt Nam.

2          Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại

Đây là mảng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong những vấn đề nóng về pháp lý liên quan đến hội nhập kinh tế, đặc biệt là các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài. Trong năm 2013, Trung tâm WTO và Hội nhập đã thực hiện 11 gói hỗ trợ (thông tin, tư vấn pháp lý) cho các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài và các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu tại thị trường Việt Nam.

3          Cung cấp thông tin, đào tạo, tư vấn và các hỗ trợ khác về hội nhập

Đây là mảng hỗ trợ hội nhập chung của Trung tâm WTO và Hội nhập. 04 Trang web của Trung tâm WTO và Hội nhập, đầu mối cung cấp thông tin pháp lý về hội nhập lớn nhất Việt Nam cho các hiệp hội, doanh nghiệp (www.chongbanphagia.vn (Tiếng Việt)/www.antidumping.vn (Tiếng Anh) và www.trungtamwto.vn (Tiếng Việt)/www.wtocenter.vn (Tiếng Anh) đã có tổng cộng  hơn 15 triệu lượt truy cập, với trung bình 20 tin bài được đăng mới mỗi ngày; biên soạn và phát hành 16 bản tin02 sách tham khảo; tổ chức 06 Hội thảo; thực hiện hơn 10 bài báo/phỏng vấn về các chủ đề thương mại quốc tế đăng tải trên các Tạp chí Cộng sản, Thời báo kinh tế Sài Gòn, Báo Sài Gòn giải phóng, Đài truyền hình Việt Nam VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV…; Chuẩn bị và tiếp hàng chục Đoàn Chính phủ và doanh nghiệp trong nước, quốc tế về các đàm phán thương mại quốc tế; thực hiện hàng trăm lượt tư vấn doanh nghiệp qua điện thoại, email….

4          Tư vấn, giúp việc, hỗ trợ chuyên môn về các vấn đề pháp lý trong hội nhập cho Ban Thường trực VCCI và các đơn vị trực thuộc VCCI

Đây là mảng công việc được đẩy mạnh trong năm 2013 nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch VCCI về việc tăng cường công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo VCCI về các vấn đề pháp lý hội nhập, cũng như hỗ trợ các đơn vị trong nội bộ VCCI về các vấn đề liên quan. Trong năm 2013, Trung tâm WTO và Hội nhập đã thực hiện hàng chục lượt tham mưu cho Ban Thường trực VCCI về các vấn đề nóng trong hội nhập, chuẩn bị nội dung chuyên môn cho các cuộc họp của lãnh đạo VCCI với các đối tác về các vấn đề liên quan đến các đàm phán thương mại cũng như tư vấn trực tiếp cho các đơn vị trong nội bộ VCCI.