Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 - Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

15/05/2017    490

Năm 2016, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 05 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao

1. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về các Hiệp định thương mại tự do

Với vai trò đại diện, đầu mối hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp trong các vấn đề thương mại quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do theo Quyết định 06/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2016, Trung tâm WTO và Hội nhập tiếp tục là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về WTO và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia với việc biên soạn 01 Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)”, thực hiện 09 Báo cáo Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)/Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)trong 09 lĩnh vực, xây dựng 01 Cổng thông tin về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)  (02 phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt), tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 37 sự kiện về TPP, EVFTA và các chủ đề hội nhập khác, thực hiện 03 Điều tra doanh nghiệp về các vấn đề liên quan tới hội nhập, thực hiện 32 bản Góp ý - Bình luận về các vấn đề hội nhập....

 2. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại

Đây là mảng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong những vấn đề nóng về pháp lý liên quan đến hội nhập kinh tế, đặc biệt là việc sử dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ tại Việt Nam để bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước trước hàng nhập khẩu nước ngoài. Trong năm 2016, Trung tâm WTO và Hội nhập đã thực hiện 08 gói hỗ trợ lớn (thông tin, tư vấn pháp lý) cho các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến các vụ điều tra phòng vệ thương mại ở trong nước và nước ngoài, phối hợp với Bộ Công thương tổ chức 02 Hội nghị Tổng kết thực thi pháp luật phòng vệ thương mại và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

3. Cung cấp thông tin, đào tạo, tư vấn và các hỗ trợ khác về hội nhập

Đây là mảng hỗ trợ hội nhập chung của Trung tâm WTO và Hội nhập. 04 Trang web của Trung tâm, đầu mối cung cấp thông tin pháp lý về hội nhập lớn nhất Việt Nam cho các hiệp hội, doanh nghiệp (www.chongbanphagia.vn (Tiếng Việt)/www.antidumping.vn (Tiếng Anh) và www.trungtamwto.vn (Tiếng Việt)/ www.wtocenter.vn (Tiếng Anh) đã có tổng cộng hơn 44 triệu lượt truy cập, với trung bình 10 tin bài được đăng mới mỗi ngày; trong năm 2016 đã biên soạn và phát hành 16 ấn phẩm phục vụ doanh nghiệp; thực hiện hàng trăm lượt tư vấn doanh nghiệp qua điện thoại, email….

 4. Thực hiện các Chương trình, Dự án về hội nhập

Đây là nhóm hoạt động có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp, hiệp hội trong việc cải thiện quá trình tham gia xây dựng chính sách thương mại quốc tế. Các hoạt động này được hỗ trợ bởi Ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao cho VCCI hoặc do Trung tâm WTO và Hội nhập chủ động tìm kiếm nhằm tận dụng các nguồn lực từ các đơn vị tài trợ cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập của VCCI. Trong năm 2016, Trung tâm triển khai 02 Chương trình thuộc ngân sách Nhà nước, bao gồm (i) Chương trình thực hiện nhiệm vụ được giao trong Quyết định 06/2012/QĐ-TTg về tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào các đàm phán mở cửa thương mại; và (ii) Chương trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về phòng vệ thương mại; và 05 Dự án tài trợ bên ngoài gồm: (i) “Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA/TPP” (với Đại sứ quán Anh), (ii) “Loạt Hội thảo/Sách phổ biến tuyên truyền về TPP” (phối hợp với Chương trình MBI của ADB và Đại sứ quán Úc); (iii) “Nghiên cứu Điều tra tác động của TPP, EVFTA đối với sự tham gia của SMEs Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu” (phối hợp với Viện Nghiên cứu D.I.E – Đức; (iv) “Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển các ngành trong bối cảnh hội nhập – 02 ngành bán lẻ và chế biến đồ gỗ xuất khẩu” (phối hợp với Quỹ châu Á và Đại sứ quán Úc) và (v) “Nghiên cứu Thị trường hóa các dịch vụ chứng nhận sự phù hợp ở Việt Nam” (phối hợp với Quỹ FNF – Đức).

 5. Tư vấn, tham mưu, hỗ trợ chuyên môn về các vấn đề pháp lý trong hội nhập cho Ban Thường trực VCCI và các đơn vị trực thuộc VCCI

Trung tâm WTO  và Hội nhập là đầu mối tham vấn cho Ban Thường trực và các Ban, Đơn vị Chi nhánh, Văn phòng đại diện của VCCI về tất cả các vấn đề liên quan tới cam kết, đàm phán và thực thi WTO, FTA và các Điều ước quốc tế liên quan tới thương mại khác. Trong năm 6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm đã chuẩn bị 03 tham luận về hội nhập cho Chủ tịch VCCI, thực hiện nhiều tư vấn về chương trình hội nhập cho các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phối hợp với các Chi nhánh VCCI Đà Nẵng, thành phố HCM trong việc thực hiện việc phố biến cam kết TPP – các FTA tại địa phương, biên soạn cuốn giới thiệu TPP-FTA cho chi nhánh Vũng Tàu.