Sách hướng dẫn Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Hướng tới AEC 2015

09/01/2017    325

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN
Thời gian thực hiện: 11/2013

Lời nói đầu

"Chiếm 30-60% GDP của các thành viên ASEAN và là nguồn tuyển dụng lớn nhất của các ngành nghề kinh tế ở cả nông thôn và thành thị, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) có một vai trò chiến lược và quan trọng trong nền kinh tế khu vực. Bằng cách tạo cơ hội cho doanh và phát triển, các DNVVN thúc đẩy sự tham gia của tất cả các ngành, bao gồm cả phụ nữ và thanh niên, trong phát triển kinh tế và góp phần đáng kể xóa đói giảm nghèo trong khu vực.

Việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách thức đối với các DNVVN. Như vậy, điều quan trọng là các DNVVN phải hiểu được những nỗ lực không ngừng nghỉ của ASEAN trong việc tạo điều kiện cho họ có thể tham gia vào quá trình xây dựng Cộng đồng. DNNVV phải tận dụng được lợi thế của các các sáng kiến ​​khu vực và ưu đãi quốc gia, thông qua các biện pháp chiến lược, và gặt hái những lợi ích của hội nhập kinh tế khu vực. Tận dụng nỗ lực hội nhập của ASEAN cũng sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh và phục hồi của SME, mở đường cho sự hiện diện của họ trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

ASEAN xuất bản Sách hướng dẫn DNNVV - Hướng tới AEC năm 2015 như một phần nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi chuẩn bị cho DNNVV. Hy vọng rằng cuốn sách hướng dẫn sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các DNVVN và cộng đồng doanh nghiệp để chuẩn bị cho AEC vào năm 2015, với nhận thức rằng sự thành công của các DNNVV rất quan trọng cho sự tăng trưởng lâu dài và bền vững của khu vực và thành tích của Cộng đồng ASEAN vào năm 2015."

Tải tài liệu (bản tiếng Anh) tại đây: