Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA): Hướng dẫn cho Doanh nghiệp và Nhà đầu tư

06/01/2017    239

Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA): Hướng dẫn cho Doanh nghiệp và Nhà đầu tư 

Đơn vị xuất bản: Ban Thư ký ASEAN

Năm xuất bản: 2015

Lới giới thiệu:

"Ấn phẩm này giải thích các quy định của ACIA và diễn giải các điều khoản này sẽ có lợi như thế nào cho các nhà đầu tư và các khoản đầu tư của họ. Được viết theo ngôn ngữ cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, mục đích của ấn phẩm này là nhằm giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, giám đốc điều hành, và các chuyên gia – trong và ngoài  ASEAN - có một sự hiểu biết tốt hơn về ACIA.

Chúng tôi rất lạc quan ACIA sẽ kích thích tăng trưởng và phát triển cổ tức để hỗ trợ Cộng đồng Kinh tế ASEAN thông qua dòng vốn đầu tư nội và ngoại. Đó là niềm hy vọng mãnh liệt của chúng tôi rằng Ấn phẩm hướng dẫn ACIA này sẽ tiếp tục tăng cường và hỗ trợ trong việc xây dựng ASEAN, cho cả doanh nghiệp trong nước và toàn cầu và các nhà đầu tư, như một điểm đến đầu tư ưa thích"

Vui lòng tải tài liệu đính kèm dưới đây: