Báo cáo Đầu tư ASEAN 2016

06/01/2017    162

Báo cáo Đầu tư ASEAN 2016 với chủ đề "Đầu tư nước ngoài và liên kết các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa" do Ban Thư ký ASEAN thực hiện

Lời nói đầu:

"ASEAN là một điểm đến quan trọng của vốn FDI toàn cầu, tiếp nhận khoảng 16% của tổng FDI thế giới trong số các nền kinh tế đang phát triển với tổng luồng vốn FDI là 120 tỷ đô la trong năm 2015. Mở rộng đầu tư khu vực bởi các doanh nghiệp đa quốc gia (MNE) diễn ra mạnh mẽ trong năm 2015 và các MNE nước ngoài tiếp tục tăng cường sự hiện diện của mình trong lĩnh vực sản xuất, tài chính, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ khác. Các công ty trong khối ASEAN cũng tiếp tục xuất khẩu và thực hiện các khoản đầu tư trong khu vực, thúc đẩy đầu tư trong khu vực và phần sở hữu FDI khu vực trong ASEAN. Những chỉ số tích cực này dường như làm lu mờ sự suy giảm 8% trong tổng lưu lượng FDI và triển vọng ảm đạm, thiếu ổn định của kinh tế toàn cầu. Làm cách nào để chúng ta có thể làm rõ những sự phát triển trong bối cảnh đầu tư của khu vực ASEAN?  

Tác động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến môi trường đầu tư trong ASEAN là gì? Báo cáo đầu tư ASEAN 2016 sẽ cung cấp câu trả lời cho câu hỏi này và hơn thế nữa. Với chủ đề "FDI và Các liên kết MSME", ấn phẩm mới nhất này kiểm tra động cơ nhằm củng cố đầu tư trong ASEAN. Cần một cái nhìn sâu sắc hơn về các hoạt động của MNE trong khu vực ASEAN. Cụ thể, nó kiểm tra hai nguồn FDI quan trọng vào ASEAN, đó là Hàn Quốc và Hoa Kỳ, với những hiểu biết chuyên sâu về các phương pháp tiếp cận, và sự thành công và thách thức phải đối mặt.

Một điểm nổi bật nữa của báo cáo năm nay là nghiên cứu và phân tích về các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong ASEAN - cụ thể là trên liên kết và chiến lược quốc tế hóa của họ - lý do và cách thức thực hiện của họ. MSMEs trong ASEAN chiếm thị phần lớn của cơ sở kinh doanh và đóng góp đáng kể vào việc làm và GDP trong khu vực. Chúng đóng một vai trò quan trọng với tư cách là các nhà cung cấp hoặc nhà thầu cho các MNEs bằng cách giúp các công ty lớn tìm nguồn lực tại địa phương hoặc bằng cách hoạt động gần các khách hàng MNE trong thị trường nước ngoài.

Số lượng MSMEs trong ASEAN là các công ty toàn cầu đang ngày càng tăng, tận dụng nền tảng kỹ thuật số và các mô hình kinh doanh để nhanh chóng phát triển trong khu vực và quốc tế. MSMEs trong ASEAN đã đầu tư trong khu vực bao gồm Java Offshore (Indonesia), CMC (Malaysia), KLT Fruits (Philippines), Vela Diagnostics (Singapore), QUO Global (Thái Lan), và Phibious (Việt Nam). Những doanh nghiệp này và nhiều doanh nghiệp khác nữa được đề cập trong báo cáo này, cung cấp bài học kinh nghiệm hữu ích cho các doanh nhân trong ASEAN, cũng như cho các nhà hoạch định chính sách quan tâm đến việc cải thiện năng lực cạnh tranh của MSMEs, tăng mức độ tham gia và đóng góp Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN trong những mục tiêu và trong việc cải thiện tổng thể môi trường đầu tư."

Download Báo cáo đầy đủ (bản tiếng Anh) tại đây