Báo cáo Đánh giá tác động của AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam

14/08/2016    529

Đơn vị thực hiện: Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên gia đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III)

Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2009

Tháng 7 năm 2009, Báo cáo kỹ thuật Đánh giá tác động của AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam được ban hành trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên giai đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III).

Mục tiêu của báo cáo là nhằm đưa ra những mô tả bước đầu về những yếu tố cơ bản của việc phân tích đề xuất mang tính định lượng về Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Trung tâm WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin giới thiệu với các độc giả Báo cáo kỹ thuật Đánh giá tác động của AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam này. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho các công việc liên quan của Quý độc giả.

Mời quý độc giả quan tâm tải Ấn phẩm tại tập tin đính kèm dưới đây: