Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 - Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

02/02/2016    400

Năm 2015, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 05 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao:

1. Hoạt động chính sách thương mại quốc tế

Với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham vấn và đề xuất ý kiến với Chính phủ về các vấn đề chính sách thương mại quốc  tế, đặc biệt là các đàm phán mở cửa thị trường theo Quyết định 06/2012 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2015, Trung tâm WTO và Hội nhập tiếp tục là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về WTO và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia với:

 • 07 Khuyến nghị chính sách lớn (trong đó có khuyến nghị phương án kết thúc Đàm phán TPP, Hiệp định Thương mại Việt Lào, Hiệp định VPA/FLEGT, Phân nhóm nghĩa vụ trong Hiệp định Tạo Thuận lợi Thương mại WTO...);
 • 25 nghiên cứu, ý kiến, góp ý về các chính sách hội nhập quan trọng khác của Việt Nam.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại

Đây là mảng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong những vấn đề nóng về pháp lý liên quan đến hội nhập kinh tế, đặc biệt là các vụ  kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài. Trong năm 2015, Trung tâm WTO và Hội nhập đã thực hiện:

 • 05 gói hỗ trợ lớn (thông tin, tư vấn pháp lý) cho các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến các vụ điều tra phòng vệ thương mại ở trong nước và nước ngoài;
 • 01 Báo cáo Nghiên cứu Điều tra về năng lực sử dụng công cụ phòng vệ của doanh nghiệp Việt Nam.

3. Hoạt động Thông tin, Đào tạo, Tư vấn về Hội nhập

Đây là mảng hỗ trợ hội nhập chung của Trung tâm WTO và Hội nhập, được đánh giá là một trong những hoạt động thành công nhất:

 • Vận hành 04 Trang website của Trung tâm (www.chongbanphagia.vn; www.antidumping.vn; www.trungtamwto.vn; www.wtocenter.vn): các trang web của Trung tâm đã trở thành đầu mối cung cấp thông tin pháp lý về hội nhập lớn nhất Việt Nam cho các hiệp hội, doanh nghiệp với tổng cộng hơn 35 triệu lượt truy cập, với trung bình 10 tin bài được đăng mới mỗi ngày;
 • Tham gia và/hoặc phối hợp thực hiện 26 Chương trình truyền hình, 15 Bài báo/phỏng vấn báo viết về các chủ đề hội nhập với các Đơn vị truyền thông uy tín nhất (VTV1, VTV2, VTV4, VTC, Thời báo kinh tế Sài  Gòn, Vietnamnet, Vnexpress…);
 • Biên soạn và phát hành 09 Bản tin hội nhập phục vụ doanh nghiệp;
 • Tổ chức và phối hợp tổ chức 29 hội thảo, lớp học, tọa đàm về các chủ đề hội nhập;
 • Thực hiện hàng trăm lượt tư vấn doanh nghiệp qua điện thoại, email….

4. Thực hiện các Chương trình, Dự án về hội nhập

Đây là nhóm hoạt động có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp, hiệp hội trong việc cải thiện quá trình tham gia xây dựng chính sách thương mại quốc tế. Các hoạt động này được Trung tâm chủ động tìm kiếm và tận dụng được các nguồn lực từ các đơn vị tài trợ để triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong hội nhập. Trong năm 2015, Trung tâm đã và đang triển khai thực hiện 04 Chương trình, bao gồm:

 • Chương trình vận động “Không gian chính sách của Việt Nam sau các FTAs” phối hợp với ActionAid Việt Nam;
 • Chương trình Nghiên cứu “Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết trong EVFTA trong 05 lĩnh vực thể chế quan trọng” phối hợp với Quỹ Thịnh vượng Đại sứ quán Anh;
 • Chương trình Nghiên cứu “Môi trường cạnh tranh Việt Nam” phối hợp với Quỹ FNF;
 • Các chương trình Điều tra “Không gian chính sách cho doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, thủy sản”, “Sự sẵn sàng của doanh nghiệp trước EVFTA” phối hợp với CIEM.

5. Tư vấn, tham mưu, hỗ trợ chuyên môn về các vấn đề pháp lý trong hội nhập cho Ban Thường trực VCCI và các đơn vị trực thuộc VCCI

Trung tâm WTO và Hội nhập là đầu mối tham vấn cho Ban Thường trực và các Ban, Đơn vị Chi nhánh, Văn phòng đại diện của VCCI về tất cả các vấn đề liên quan tới cam kết, đàm phán và thực thi WTO, FTA và các Điều ước quốc tế liên quan tới thương mại khác.

Trong năm 2015, Trung tâm đã chắp bút cho nhiều báo cáo của Ban Thường trực VCCI gửi Bộ Chính trị, Ban Kinh tế trung ương, Quốc hội… về các vấn đề hội nhập và đàm phán quan trọng. Trung tâm đã thực hiện các bản Thông tin cập nhật tình hình, kết quả đàm phán của TPP, Cộng đồng kinh tế ASEAN, VKFTA, FTA Việt Nam – EEU, FTA Việt Nam – Liên minh Châu Âu.