Ấn phẩm: Hội nhập ASEAN về dịch vụ

04/01/2016    157

Ấn phẩm ASEAN Integration in services (dịch tiếng Việt là Hội nhập ASEAN về dịch vụ) được xuất bản bởi Ban thư ký ASEAN vào tháng 12 năm 2015 tại Jakarta.

Bản tiếng Anh của ấn phẩm này có thể được tải về tại đây