Sách “Hỏi đáp về thuế suất ACFTA”

21/12/2015    811

Ngày 4 tháng 11 năm 2002, Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (dưới đây gọi tắt là Hiệp định khung) đã được lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc ký kết tại Phnom Penh, Campuchia tạo nền tảng pháp lý quan trọng để tăng cường hợp tác kinh tế nhiều mặt giữa ASEAN và Trung Quốc, trong đó quan trọng nhất là việc thiết lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) trong vòng 10 năm.

Cuốn sách này nhằm phổ biến thông tin đến các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong cả nước, đồng thời để giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện thuế suất của Khu vực mậu dịch ASEAN-Trung Quốc.

Nguồn: Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài chính;

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế