Báo cáo: 10 năm phát triển của Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)

24/05/2021    1251

Năm: 2020

Để kỷ niệm 10 năm thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), ASEAN và Trung Quốc đã ban hành báo cáo chung về 10 năm phát triển của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc kể từ khi khu vực này được thiết lập. Báo cáo này tóm tắt các dấu mốc quan trọng cũng như các thành tựu của ACFTA. Hiện nay, ACFTA đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, ổn định đầu tư và thương mại song phương, chống lại tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, hợp tác đảm bảo chuỗi cung ứng và công nghiệp trong khu vực được ổn định,... Đồng thời, báo cáo này cũng lên kế hoạch cho việc cải thiện hơn nữa việc thực thi ACFTA và Nghị định thư nâng cấp.

Bản mềm Báo cáo (bản gốc và bản dịch Tiếng Việt) được đính kèm dưới đây: