Báo cáo mới của ILO và ADB về AEC và thị trường lao động

15/10/2015    257

Báo cáo mới của ILO và ADB về AEC và thị trường lao động

Tháng 8 năm 2014, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Phát triển châu Á đã công bố một nghiên cứu về Tác động Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đối với thị trường lao động Việt Nam. AEC sẽ được hình thành vào cuối năm 2015 và giúp cho việc dịch chuyển lao động, dịch vụ, đầu tư và hàng hóa giữa 10 nước thành viên ASEAN được tự do hơn.

Trước thực tiễn đó, Báo cáo của ILO với chủ đề “Cộng đồng ASEAN 2015: quản lý hội nhập hướng tới việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung” đã mô phỏng các mô hình kinh tế để nghiên cứu tác động của AEC đối với thị trường lao động các nước trong khu vực nói chung và thị trường lao động Việt Nam nói riêng. Đồng thời báo cáo cũng nêu bật những thách thức và cơ hội Việt Nam trong các vấn đề như quản lý lao động di cư, nâng cao năng suất lao động và tiền lương, cải thiện chất lượng việc làm, hỗ trợ những thay đổi về cơ cấu cũng như hợp tác trong khu vực theo đòi hỏi thực tế. Trên cơ sở xem xét các tác động có thể có của AEC, ILO đã đề xuất 5 giải pháp ưu tiên áp dụng đối với thị trường lao động Việt Nam.

Bản tóm tắt nội dung báo cáo và bản đầy đủ có thể được tải về tại đây: