WTO tính đến thỏa thuận Đôha từng phần dành cho các thành viên chậm phát triển

19/08/2011    560

Người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết sau cuộc họp hôm thứ ba (30/5/2011) rằng các thành viên WTO đang tìm cách thúc đẩy Vòng đàm phán tự do hóa thương mại Đôha, hiện đang rơi vào bế tắc, trước hết bằng cách đạt được thỏa thuận trong một số lĩnh vực cụ thể liên quan các quốc gia chậm phát triển.

 

Sau các cuộc tham vấn với các thành viên, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy cho biết: “cần dành ưu tiên cho những vấn đề liên quan đến các thành viên chậm phát triển”. Theo ông Lamy, “những vấn đề cụ thể liên quan đến các thành viên chậm phát triển cần phải được đưa vào lộ trình thực hiện nhanh (fast track)”.

Cuối tháng 4 vừa qua ông cho biết Vòng đàm phán Đôha nhằm mục tiêu tăng cường thương mại tự do đang có nguy cơ sụp đổ. Tuy nhiên, ông Lamy cũng lưu ý với các thành viên tại cuộc họp rằng “không nước nào muốn dừng tiến trình đàm phán Đôha”. Trong nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán, các thành viên đang hướng về một phương thức tiếp cận mới – phương thức ba mức độ ưu tiên mà theo đó, trước hết ưu tiên giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng và tác động trực tiếp tới các nước nghèo nhất.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận về các lĩnh vực liên quan đến các nước chậm phát triển cũng như các lĩnh vực có yếu tố phát triển. Sau cùng, ông Lamy nói: “những vấn đề khó khăn nhất và là tác nhân chính làm chậm tiến trình đàm phán Đôha cho đến nay – là đàm phán thuế đối với hàng công nghiệp và đàm phán nông nghiệp – sẽ được đưa vào mức ưu tiên sau cùng”.

Vòng đàm phán này được bắt đầu từ năm 2001 tại thủ đô của Qatar chủ yếu nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển được coi là nằm ngoài các lợi ích kinh tế thu được từ quá trình toàn cầu hóa và các vòng đàm phán tự do hóa thương mại trước đó.

AFP 31/5/2011