Các thành viên WTO từ bỏ mục tiêu đạt được gói cam kết Đôha toàn diện trong năm nay

19/08/2011    587

Các thành viên WTO đã thực sự từ bỏ mục tiêu đạt được một thỏa thuận chung cho tất cả 9 lĩnh vực của Vòng đàm phán Đôha của WTO về tự do hóa thương mại vào cuối năm nay.

Tại một cuộc họp không chính thức của Ủy ban đàm phán thương mại giữa tất cả các thành viên WTO, các đại biểu đã nhất trí tập trung vào các lĩnh vực ít bất đồng ý kiến hơn, bao gồm cả việc loại bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ các nước kém phát triển.

Đàm phán nông nghiệp và mở cửa thị trường cho hàng công nghiệp đang tạm gác lại do có sự bất đồng ý kiến lớn giữa các thành viên phát triển và đang phát triển.

Jiji Press, 31/5/2011