Các thành viên WTO hướng tới thỏa thuận từng phần trong đàm phán Đôha

19/08/2011    669

Tại một cuộc họp cấp Bộ trưởng không chính thức diễn ra ở Paris vào cuối tháng 5 vừa qua, các thành viên WTO đã đạt được sự đồng thuận về việc vào tháng 12 tới sẽ cố gắng đạt được một phần thỏa thuận trong các cuộc đàm phán về tự do hóa thương mại toàn cầu. Với diễn biến như vậy, đồng nghĩa với việc trì hoãn mọi thỏa thuận trong các vấn đề chính như nông nghiệp và hàng công nghiệp, các thành viên đã thực sự từ bỏ mục tiêu đạt được một thỏa thuận tổng thể của Vòng đàm phán Đôha vào cuối năm nay.

Các thành viên tham gia một cuộc họp cấp Bộ trưởng không chính thức hồi tháng 1 đã thống nhất rằng  cần đạt được một thỏa thuận cơ bản vào tháng 7 năm nay. Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy cho rằng  trong bối cảnh việc thảo luận cùng một lúc tất cả các chủ đề thương mại đang gặp khó khăn thì các nhóm  nên bắt đầu hoàn tất đàm phán ở các lĩnh vực ít bất đồng quan điểm hơn, chẳng hạn như vấn đề thuận lợi hóa thương mại.

Tại cuộc họp ngày 5/5/2011,các đại biểu đã cơ bản đồng ý việc các thành viên sẽ tập trung đạt được thỏa thuận ở cấp kỹ thuật đối với các vấn đề như hỗ trợ các nước chậm phát triển tại một cuộc họp cấp Bộ trưởng chính thức diễn ra vào tháng 12 tại Paris. Sau cuộc họp vừa qua, ông Lamy đã trả lời phỏng vấn báo chí và cho biết mục tiêu đạt được một hiệp định tổng thể vẫn không thay đổi. Ông Takashi Shinohara, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, người tham gia phiên họp, cũng cho biết tiến triển đạt được sau phiên họp vừa qua là “một cách tiếp cận thực tế”

Kyodo News, Paris, 27/5/2011