Thị trường lao động của Liên minh Châu Âu và gợi mở cho Việt Nam

28/09/2022    48

Người thực hiện: ThS.Trịnh Thành Vinh

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

Mô tả:

Thị trường lao động của Liên minh châu Âu (EU) được đặc trưng bởi một số điểm yếu về cơ cấu, đặc biệt là vấn đề thất nghiệp kéo dài. Trong khi đã có một số cải thiện, một số nhóm trong xã hội, chẳng hạn như phụ nữ, thanh niên hoặc lao động lớn tuổi, vẫn tiếp tục được đại diện cho dân số lao động. Ngoài ra còn có những thách thức mới như khoảng cách kỹ năng ngày càng tăng và việc gặt hái những lợi ích từ việc số hóa nền kinh tế. Bài viết sẽ tổng quan về thị trường lao động của EU, với tác động từ đại dịch Covid-19, với các chính sách hỗ trợ người lao động, từ đó đưa ra một số giải pháp và gợi mở cho Việt Nam sau khi có Hiệp định thương mại tự EVFTA.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: